góp ý Tố cáo thành viên để quảng cáo ở chữ ký

POGBA

Junior Member
Chào BQL diễn đàn em thấy bên thenext có mem để chữ ký đầy quảng cáo em xin tố cáo thành viên

Report
DoMayBietTaoLaAi

Untitled.jpg


Link : https://next.voz.vn/members/domaybiettaolaai.1030744/
 
Top