thắc mắc Tốc độ mạng của router chậm hơn tốc độ của modem???

bribnt

Đã tốn tiền
Cho nên lý thuyết vẫn là lý thuyết, và 1300mbps là tổng băng thông tối đa của con router! Con Linksys cũ của e 1Gbps nhưng nó bóp WAN = 100mbps, AC800 test speedtest bằng con iPhone SE 2016 ~ 90 - 130mbps nhưng truyền file qua local IP thì lại max nên không phải trường hợp nào cũng là tuyệt đối đâu thím.

Không phải lý thuyết, tốc độ đó có thể đạt được nếu sử dụng cùng lúc tất cả các băng tần mà AP hỗ trợ, và thiết bị client cũng phải hỗ trợ MCS cao nhất của AP.
Có cái cần chú ý là tốc độ được quảng cáo là tốc độ ở tầng PHY, khi lên đến tầng Application thì overhead khoảng 40% nên dùng tool sẽ thấy nó nhỏ hơn so với dự kiến.

Tất nhiên nsx sẽ cố sử dụng con số cao nhất, tìm mọi cách để làm đánh lạc hướng (vì khách hàng quan tâm tốc độ tầng Application nhưng lại quảng cáo tốc độ tầng PHY) nhưng là nhưng con số đó là có thực, không phải không thể đạt được. Quảng cáo láo thì bọn nó bị kiện hết rồi.

Sent from Xiaomi Redmi 5A using vozFApp
 
Top