thảo luận Tôi đến từ Trung Quốc.

trung quốc thiệt ko cha
your vietnamese sounds like google translate
Anh nói đúng, đúng là tôi chỉ có thể giao tiếp thông qua phần mềm phiên dịch. Tôi cũng biết tiếng Anh, nhưng tôi cảm thấy hai bên đều xem tiếng nước ngoài, không bằng chỉ có một bên xem tiếng nước ngoài.
 
Bạn và mọi người xung quanh bạn có biết về sự kiện Thiên An Môn không?
Đánh rất nhiều chữ muốn trả lời, nhưng vẫn xóa.

Những gì bạn biết có thể là cho rằng sự thật trong nước Trung Quốc bị che giấu, mọi người bởi vì không nhìn thấy tin tức nước ngoài, cho nên đều không thể nhìn thấy sự thật. Nhưng khi bạn có học thức nhất định, xem đủ thông tin trong và ngoài nước và có khả năng tự phán đoán, bạn sẽ thấy hầu hết các phương tiện truyền thông đều đưa tin có khuynh hướng. Các phương tiện truyền thông chính thống trên thế giới đều bị độc quyền bởi vốn phương Tây, và tất cả những gì bạn nghe được chỉ là những gì họ muốn bạn nghe, và bạn có thể chắc chắn rằng đó là sự thật không?
 
Đánh rất nhiều chữ muốn trả lời, nhưng vẫn xóa.

Những gì bạn biết có thể là cho rằng sự thật trong nước Trung Quốc bị che giấu, mọi người bởi vì không nhìn thấy tin tức nước ngoài, cho nên đều không thể nhìn thấy sự thật. Nhưng khi bạn có học thức nhất định, xem đủ thông tin trong và ngoài nước và có khả năng tự phán đoán, bạn sẽ thấy hầu hết các phương tiện truyền thông đều đưa tin có khuynh hướng. Các phương tiện truyền thông chính thống trên thế giới đều bị độc quyền bởi vốn phương Tây, và tất cả những gì bạn nghe được chỉ là những gì họ muốn bạn nghe, và bạn có thể chắc chắn rằng đó là sự thật không?
Những gì bạn được nghe về sự kiện này là gì? có thể tóm tắt cho tôi
 
Back
Top