Train to Busan, đúng là phim Hàn tuổi loz bằng phim Mỹ

Làm sao bằng phim Mỹ được. Nhìn Train to busan so với DOTD2k4, WWZ như nông dân với dân chơi hàng hiệu vậy.
 
Top