Unboxing stream???

Bạn mình stream gắn desk trên twitch. Stream đầu tiên của nó mà có mỗi 7 người xem.
Các fen giúp mình cho 1 view được không ạ. Tắt tiếng bỏ vào background cũng được ạ.
Thấy có 7 view tội nó quá.
https://www.twitch.tv/dotfifty/
Nó là người hà lan không mình đâu
 
Top