thắc mắc Usb nhận trong máy ảo, bên win ko nhận.

Top