Về vấn đề hiển thị danh sách trang trong Thread

TapvoLe69

Member
Mong ban quản trị xem xét chứ next voz ko có hiển thị danh sách số trang nhiều như vozforum cũ hay các diễn đàn khác và chỉ hiển thị ở cuối chứ ko có ở đầu, khiến việc theo dõi khá khó khăn. Mong bên kĩ thuật sớm thêm vào. Emc ó chút góp ý vậy.
 
Top