HN X79a-dg65 ram 16g/1866

thit_nac

Junior Member
202039f1a378-3257-4a9e-ba66-d2a112b10e6f.jpg

2020167e70e9-94eb-4579-8bef-673c6221f7da.jpg

2020893d12f1-2ac7-4fc3-8649-7b32b8555511.jpg

2020e1da0870-d64d-4796-8bec-57225d04a15a.jpg

2020cc404a32-258f-4a8f-befd-1d9457b1fd77.jpg


2020f9eef24f-d00c-47b2-8e1e-3d889c67794e.jpgMain + fe hoạt động hoàn hảo
Ram 4x4/1866 16g hoạt động hoàn hảo

Giá 3.739k

Bảo hành 7 ngày ace nào có như cầu thì ủn giúp. Tặng kèm e5-1607
Hn o.97418.oooo
 
Top