HN X99t8 2678v3 64gb ram, evga 1060 6gb

mrsclone

Senior Member
Bết quá bán case giả lập, vmware
X99 t8
2678v3
Ram 64 bus 1600
Ssd 256 nvme
Evga 1060 6gb
Nguồn 650 kèm vỏ + fan led
Giá 15.5
Còn bh bên lc computer đến tháng 2
098597417 một
Ưu tiên đi cả cụm, ko xé lẻ vga 🤣
2021d363025d-26a6-4c67-8d16-e9fed9c51113.png


via theNEXTvoz for iPhone
 

EmTy1004

Junior Member
Bết quá bán case giả lập, vmware
X99 t8
2678v3
Ram 64 bus 1600
Ssd 256 nvme
Evga 1060 6gb
Nguồn 650 kèm vỏ + fan led
Giá 15.5
Còn bh bên lc computer đến tháng 2
098597417 một
Ưu tiên đi cả cụm, ko xé lẻ vga 🤣
2021d363025d-26a6-4c67-8d16-e9fed9c51113.png


via theNEXTvoz for iPhone
Còn bán case không bạn?
 
Top