thắc mắc [Xampp] hỏi về cách tạo được url domain.com/?a=bbb/ccc&ddd=voz.vn

vnbrain

Senior Member
hỏi về cách tạo được url http://localhost/?a=bbb/ccc&ddd=voz.vn
Để khi truy cập vào link này nó sẽ trả về nội dung dạng text, mình k phải dân coder nên không biết setup xampp thế nào để có thể làm được cái URL dạng kia
 
Last edited:

superheo2000

Senior Member
text cố định là OKOK hay phụ thuộc vào giá trị người ta nhập vào sau ?a=bbb/ccc&ddd=voz.vn
Nếu text cố định thì
Cách 1:
bác vào folder xampp\htdocs
tạo một folder tên là testXXX chẳng hạn
tìm file index.php sửa dòng này
header('Location: '.$uri.'/testXXX /');
Tạo một file txt bất kì trong folder testXXX bằng cách click chuột phải chọn new -> text document
gõ nội dung bác muốn hiện ra vào file mới tạo đó
đổi tên file là index.html , lưu ý là phải đúng tên index.html

Cách 2: Bác không cần làm j cả
chui vào folder htdocs\dashboard tìm file index.html xóa hết nội dung, thay bằng nội dung bác muốn.
Xong bác mở xampp lên start apache , nhìn vào số ở dòng port VD 433,80
bác gõ trên trình duyệt là http://localhost:80/?a=bbb/ccc&ddd=voz.vn nó sẽ ra dòng text bác muốn
chỉ có điều ...
 

sv8erman

Member
Hình như bạn này đang hỏi kiến thức cơ bản về cấu trúc URL, query string, GET POST method https://quantrimang.com/url-la-gi-158090
- Query string: https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string
- HTTP Request Methods: https://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp

mấy cái đấy khá đơn giản, đọc một lúc là hiểu
giờ bạn thử tạo một file tên test.php với nội dung như bên dưới trong thư mục gốc htdocs của xamp
Code:
<?php
  if( $_GET["name"] || $_GET["age"] ) {
   echo "Welcome ". $_GET['name']. "<br />";
   echo "You are ". $_GET['age']. " years old.";
   
   exit();
  }
?>
giờ mở nó lên mà xem: localhost/test.php?name=Bro&age=30
giờ tạo một thư mục mới trong htdocs ví dụ testfolder, ném test.php vào testfolder, mở lại url với đường dẫn mới:
localhost/testfolder/test.php?name=XXX&age=23
như thế chắc là hiểu rồi.
 

xshatter

Senior Member
hỏi về cách tạo được url http://localhost/?a=bbb/ccc&ddd=voz.vn
Để khi truy cập vào link này nó sẽ trả về nội dung dạng text, mình k phải dân coder nên không biết setup xampp thế nào để có thể làm được cái URL dạng kia

Bình thường ông gõ nó ra cái gì. Nếu ko lầm chắc ông muốn hỏi về cấu hình htaccess trong apache?

Sent using vozFApp
 
Top