HN Xigmatek Tripple X, 2x4GB/2400 DDR4, loa JBL pebbles, tai nghe bluetooth

autec

Member
Xin thêm thông tin về SE bro ơi. :beauty:
Gửi bạn thông tin SE bằng ảnh nhé, tks bạn

2020f598df98-04cb-4be4-9ffd-3fd88d50011a.jpg

20200036dbfb-711c-48b1-9fde-c9a100e3849c.jpg

2020050f78c5-7960-4e65-8cd3-32b9a04fc04f.jpg

2020c170877d-39dd-4b55-9485-318b42add5b1.jpg

2020230cb0c2-54d2-419d-b5fa-5dae20535af8.jpg

2020ba35447c-1045-4608-9969-e48c56324c81.jpg

20205a79a1e1-520f-482a-9bd5-2d52efd08512.jpg

20204d8afc0b-69f1-49f3-a239-d6212998b490.jpg

202023da7420-68be-46c1-90fe-2922b81f8b6a.jpg

2020f54b2b59-366e-4e39-8419-5514821ee157.jpg

202041ac6154-ec0d-48b5-9b6d-6a7dcb1d5077.jpg
 
Top