thắc mắc Xin trang web benchmark CPU, so sánh CPU chính xác nhất!

Loser Voz

Junior Member
E muốn tìm hiểu và so sánh mấy con CPU nhưng trên mạng có nhiều web quá và ít nhiều số liệu lại không giống nhau. Vậy nhờ các bác gợi ý cho một vài trang có thông số chính xác nhất về vấn đề này, xin cảm ơn!:)
 
Top