thảo luận Xin tư vấn thinkbook 16 g6

Xin tư vấn laptop thinkbook 16 g6 chính hãng có nên mua k các bác, tầm chính hãng 18tr đã best p/p chưa
b tham khảo thẻm
MMmOeuz.jpeg


via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top