Xin xỏ 3 khóa học [UDEMY] Dart - Beginner, Intermediate & Advance

vnDezign

Senior Member
Thím nào có 3 khóa học này cho mình xin với ạ
yBBewst.png
.Đang tập tành làm về UI & Code app.

Cảm ơn các thím nhiều lắm
paA2o8Y.png


https://www.udemy.com/course/dart-beginners-course/
https://www.udemy.com/course/dart-intermediate-course/
https://www.udemy.com/course/dart-advanced-course/
 
Top