Adaptation
Reaction score
1,273

Profile posts Latest activity Postings About

 • Tình đầu được mấy đường tơ,

  Người dầu nức nở, cớ sao chia lìa?

  Dở hay, trong đục, ơ kìa,

  Phải chăng cũng chỉ nằm rìa dối gian?

  Trải qua biển cạn sóng ngàn,

  Rồi cho tới lúc, tiệc tàn tình tan,

  Mới biết duyên nợ bẽ bàng,

  Được tiền được của, bằng sao được người...

  20/03/2021

  Tình người dở - hay, phải trải qua rồi mới biết được.

  https://soundcloud.app.goo.gl/cfY58
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top