Anh Tuấn IT
Reaction score
215

Profile posts Latest activity Postings About

 • Normal case:
  • Đưa tiền → Lấy đơn 1
  • Lấy đơn 1 → Tặng point
  • Có point → Lấy đơn 2

  Rollback case:
  • Đơn 1 lỗi → Trả tiền
  • Trả tiền → Lấy lại hàng
  • Lấy lại hàng → Trả point
  • Point đã được dùng → Lấy lại được bao nhiu thì lấy

  :ah::ah::ah:
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top