Baby_Im_Real
Reaction score
24

Profile posts Latest activity Postings About

  • Suốt bao nhiêu năm qua , tôi chẳng là gì với cậu cả . Mà đối với tôi thì cậu là tất cả . Nhưng cậu đừng nghĩ là tôi thích cậu mà có thể bỏ mặc cảm xúc của tôi ra sao thì ra . Tại sao cậu có thể nhẫn tâm độc ác như vậy ?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top