ghost
Reaction score
1,491

Profile posts Latest activity Postings About

 • Mẹ nó chứ! Nghĩ sinh viên nên bán rẻ tới mức vừa bán vừa cho, bảo qua check, chỉ địa chỉ cho để dẫn vào xem. Thế mà làm như thể mình lừa đảo nó lấy mấy đồng xu cắc bạc của nó.
  Mới sáng sớm đã bực mình!
  Giá có cái máy thời gian để rush tới tương lai xem việc mình làm có kết quả thế nào. Đợi chờ từng xíu thế này quải quá
  emyeuvoem
  emyeuvoem
  Khi đã biết trước tương lai thì thích thú mịe gì nữa :shame:
  ghost
  ghost
  Thấy kết quả khả quan vẫn đỡ nản hơn khi mà làm hoài không thấy phát triển chứ :sweat:
  holly.jav
  holly.jav
  có cái máy đến tương lai mà chỉ dùng để làm việc vớ vẩn đó thôi sao :rolleyes:
  1k view trong hôm nay thì thơm :doubt:
  emyeuvoem
  emyeuvoem
  Quăng link đây tôi ủng hộ cho 1 dislike và cắm cờ
  ghost
  ghost
  gần 800 rồi, ông cho tôi luôn 200 view + 400 dislike i :doubt:
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top