kido the writer
Reaction score
2,418

Profile posts Latest activity Postings About

  • tạo 1 thớt được sticky với cảnh báo "Không được lập thread ngoài", nhưng trong thớt đó thì lại khóa không cho comment. Đỉnh cao bịt miệng, bưng bít, giấu diếm là đây chứ đâu :LOL:
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top