Mắc Biết
Reaction score
165

Profile posts Latest activity Postings About

  • con laptop có 2 thanh DDR3L 4GB rồi, giờ lắp thêm 1 thanh DDR3 8GB ok không các thím? cùng bus 1600mhz
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top