Recent content by meoxu

  1. M

    HN Bán iPhone Pro Max QT 64G hoặc 256GB

    Ùi thiếu gì chỗ mua, search là ra ngay ý mà
  2. M

    HN Bán iPhone Pro Max QT 64G hoặc 256GB

    Bán 1 trong 2 chiếc sau. Ưu tiên ủn bé 256 nên bé 64 mình sẽ ko bớt 1 xu 1) iPhone Pro Max QT 256GB Grey, full box, hàng Singapura, pin khá ghê 100% dung lượng, hình thức đẹp nõn nà. Còn BH Apple đến 06/12/20 Giá: 24.999.000 2) iPhone Pro Max QT 64GB Mighnight, full box, hàng JAV, pin 96%...
Top