vitmcdonads
Reaction score
12

Profile posts Latest activity Postings About

  • Đợ mợ chán đời, visa không xin được phải về nước, thất nghiệp, không kiếm được tiền. Mua vé về thì giờ bị hoãn, phải mua gấp vé mới mà về, giá thì bằng mẹ con wave. 2 tháng hết bay gần trăm củ, đợ được việc gì, như loằn.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top