Auto post đơn giản - Chỉ được dùng trong thớt mod cho phép spam kiếm like.

Status
Not open for further replies.
Cái này thì gần như là auto chạy cơm thôi ngồi nghịch cái auto click vô tình thấy làm được nên quay clip share anh em :D

Chú ý con trỏ trên màn hình các anh sẽ hiểu các làm.

Thời gian mỗi lần click có thể để từ 1 -3 giây.
 
Status
Not open for further replies.
Top