Auto post đơn giản - Chỉ được dùng trong thớt mod cho phép spam kiếm like.

Status
Not open for further replies.

:O + :P = 69

Senior Member
Cái này thì gần như là auto chạy cơm thôi ngồi nghịch cái auto click vô tình thấy làm được nên quay clip share anh em :D

Chú ý con trỏ trên màn hình các anh sẽ hiểu các làm.

Thời gian mỗi lần click có thể để từ 1 -3 giây.
 
Status
Not open for further replies.
Top