Bạch Thành Trung – “vozForums đối với tôi nó là đứa con, tôi vẫn sẽ nuôi cái VOZ này như 20 năm nay tôi vẫn làm”

kienkta

Senior Member
Hôm trước ngồi cùng ông Bạch Thành Định hỏi có cậu nào là Tủ lạnh họ hàng với nhà ông không vì họ giống. Ông chối đây đẩy. Tao đ... biết thằng nào như vậy :)
 

culele

Member
Hôm trước ngồi cùng ông Bạch Thành Định hỏi có cậu nào là Tủ lạnh họ hàng với nhà ông không vì họ giống. Ông chối đây đẩy. Tao đ... biết thằng nào như vậy :)
Confirmed .
kElKEVl.gif
 

aby2680

Member
Thím Tủ chắc cũng chui chạn như A H*ng Chạn. Dạo này thua bài liên tục hay sao mà mua bài trên Voz nhiều thế nhỉ :LOL:
 
Top