HN Bán Sl mỗi loại 10 , VGA Galax 1050 ,Ram KingMax 8G/2400 , Màn LG 24" , Nguồn Huntkey 450W tất cả còn Bh 6/2021 .

Top