HN Bán tai nghe Roccat Cross

linuxe8

Đã tốn tiền
Như tít, mới mua hôm 14/3 ở SV House, full phụ kiện giấy tờ. Đeo ko hợp do hơi nhỏ so với tai
Giá: 750k.
Liên hệ: o9o6188549. Ngày ở Duy Tân, tối ở Ngoại giao đoàn Xuân Đỉnh
Hình mượn
 
Top