Cần tham khảo vấn đề liên thông đại học

Irmo Lorien

Junior Member
 1. Liên thông Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Thời gian: 2 năm
  Hệ: Vừa làm vừa học
  Một phần trường này có uy tín nên đang muốn chọn.
 2. Liên thông Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
  Thời gian: 1,5 năm
  Hệ: Chính quy
Ko thi lại đc đh do giờ tự cày tự học, gia đình ko giúp chi phí nữa.
Bác nào từng học cho xin đánh giá 2 trường này với hình thức đào tạo này với.
Cảm ơn.
 
Top