chrome của mình chặn web http, giúp mình setting bỏ cái chặn này lại với ?

Goat

Đã tốn tiền
chrome của mình chặn web http, giúp mình setting bỏ cái chặn này lại với ?, mình đã search chán chê mà không thể nào tìm ra được cách nó cứ hỏi lên phải vào tích là vào web ko an toàn làm trải nghiệm web rất khó chịu.
 

Goat

Đã tốn tiền
Untitled.jpg
đây thím
 
Top