Có anh em nào chạy grap không ? Thường ae chạy chuyên hay hết ca làm kiếm thêm ?

KeoPhaoDemKhuya

Junior Member
Như trên ae có 3 loại Grap bike, food và grap express, mình chạy theo không chuyên vậy có nên đk thêm grap express k?
 
Top