Có em crush nó giàu lắm hay sao mà làm được cái cmnd full số 7 được nhỉ

Bãnh Từ Nhỏ

Junior Member
Nhìn mà mất hồn, không biết giàu lắm hay sao làm được cái cmnd số đẹp đến thế, 2 số đầu tiên giống nhau chắc là mã tỉnh, thì 1 dãy số còn lại toàn là số 7,
Chắc nhà giàu lắm :D :D
Sữa tít chữ Có thành chữ Con
 
Top