[ có hình]. Đây là moè gì mấy fen

meobolo

Member
felix là thứ bội bạc,không trung thành!
triệt sản thiến nó rồi thì nó bắt đầu quậy banh cả nhà(hay lười như heo,ngủ suốt ngày),
ZZTK17k.png
,mà thả rông ra thì dễ bị bắt mất
cột lại thì tội nghiep nó
mR7E4f6.png
DJk9Vzh.png
 
Top