Còn gương mật thân quen nào chưa qua next voz mới k nhỉ ?

karaoke0_0

Member
thằng diều hâu gì rồ Mẽo mà mấy lần kêu là bỏ voz xong được mấy ngày lại đâu vào đấy là thằng gì nhỉ? Không biết đã qua đây chưa mà chưa thấy mặt. Hay đổi nick rồi không biết.
 
Top