Dự án Montauk: Bí Ẩn du hành thời gian - không gian, gây tranh cãi

phuc007007

Junior Member
Montauk được cho là một chuỗi các dự án bí mật của chính phủ Mỹ nhằm phát triển công nghệ cao phục vụ chiến tranh, bao gồm cả việc du hành thời gian.
Cho tới nay, thông tin về Montauk vẫn còn là một bí ẩn gây nhiều tranh cãi. Thông tin về dự án này được xếp vào loại thuyết âm mưu và bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 80.
https://bianvn.com/bi-an/du-an-montauk-bi-an-du-hanh-thoi-gian-khong-gian-gay-tranh-cai

 
Top