download Extension cho next.voz.vn

theheroofvn

Đã tốn tiền
Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/voz-next/llfnhhlooecaonmdeeiclihaokjchbng?hl=vi
Firefox: https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/voz-next/
Opera: dùng extension này để cho phép cài đặt bên Chrome https://addons.opera.com/vi/extensions/details/install-chrome-extensions/
Rảnh rỗi bê 1 số chức năng của extension cũ sang nhà mới :embarrassed:
Chức năng các thím xem ở link trên nhóe :big_smile:

1584558425402.png

1584558703214.png

1584250084343.png

1584249748914.png


Ngoài ra nếu muốn giao diện Dark mode có thể cài style này: https://userstyles.org/styles/181341/thenextvoz-dark (mình export từ Dark Reader)

2020-03-22_001525.jpg
 
Last edited:
Top