Hai người đi xe máy bị xe tải cán chết tại chỗ

Nhưng nhà nước cứ thích đánh thuế cao cho dân không đi ô tô nỗi đó thì làm sao?
giả sử bỏ hết các loại thuế đi thì bao nhiêu % dân số VN đủ tiền mua ô tô? nếu 90% dân số đủ tiền mua thì không nói, giả sử chỉ có 10% dân số đủ tiền mua thì phần thuế miễn giảm kia sẽ do ai gánh? người nghèo chưa đủ khổ hay sao mà còn bắt họ gánh thuế hộ người giàu?
 
Back
Top