[Hỡ trợ] Get tài nguyên trên Envato Elements, Freepik...

- Chào bạn ! Bạn giúp mình Get mấy cái này với nhé ! Thanks you !!! 😘😘😘

Code:
https://elements.envato.com/black-and-white-website-promo-GEWCJB8
https://elements.envato.com/web-promo-and-mockup-device-kit-v02-TYYZR8N
https://elements.envato.com/gear-up-photographer-logo-RH2FMT8
https://elements.envato.com/dynamic-slideshow-VKDNBS3
https://elements.envato.com/mosaic-slides-logo-opener-RPYSMJF
https://elements.envato.com/photogrpahy-portfolio-promo-9FURC29
https://elements.envato.com/cool-web-promo-website-showcase-video-premiere-pro-PRLNCP6
 
Của các bác đây.
Nhờ bác nha. Cảm ơn bác nhiều
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/jKiNBlSxfep1e%2FZbwoUszw
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/odMvvauvTq44CYs0CSgQVV%2BX3FCQ%2F3KcaZy9IdeFb2k
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/16g3vNZShN7dM3viJgtfmw
- Chào bạn ! Bạn giúp mình Get mấy cái này với nhé ! Thanks you !!! 😘😘😘

Code:
https://elements.envato.com/black-and-white-website-promo-GEWCJB8
https://elements.envato.com/web-promo-and-mockup-device-kit-v02-TYYZR8N
https://elements.envato.com/gear-up-photographer-logo-RH2FMT8
https://elements.envato.com/dynamic-slideshow-VKDNBS3
https://elements.envato.com/mosaic-slides-logo-opener-RPYSMJF
https://elements.envato.com/photogrpahy-portfolio-promo-9FURC29
https://elements.envato.com/cool-web-promo-website-showcase-video-premiere-pro-PRLNCP6
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/smhzDK9L%2BTp9xLKTLvVd74TeaVdRs1y2R40ylL%2FVLb4
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EaMfW0b63GhBr8MaScu_-mkBFL5KTsChjmqtuZHh85jH0Q?e=4LYRaA
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ebl0Y0Y3lhNBh80tmGP38iQBi_I_Tq0ERaTB0Qe8QbQkaQ?e=iiHevV
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/Ee3nnRkBkytHvfvHVbzHXE4BCN3I6h67Uzv67q74d3cZLg?e=sRrkYZ
Code:
https://www.sendspace.com/filegroup/zyyiHmslqUvm9AC%2BgHfvIX1NaMr17WKN
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EbuFgOt9CuZNt6QIBtA3IewBTzx1ERgdQqQ7UsFtHRJUjg?e=DtA8MX
 
đặt gạch
uv4zUyQ.png
 
Hỏi ngu: Font trên evanto có việt hoá ko nhỉ. nếu có thì nhờ thím
https://elements.envato.com/rockinsoda-SUNPP2Q
Của bác đây.
Code:
https://ajmt-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/virtualworlds_1drive_vip/EWrsyAk_0DpNp5nPxj1tXwkBmA15sHfCWsSfOVzHsxXMyQ?e=YVj63J
https://videohive.net/item/vintage-memories-film-projector/17651574

Videohive này của Envato này thím, có get được không giúp mình với.
Trang này em không hỗ trợ bác ạ. Bác thử tìm trên storyblock có video nào ưng ý thì báo em.
Code:
https://www.storyblocks.com/video
 
Back
Top