[Hỏi ngu] Vote sao cho thớt ở đâu vậy các thím ?

Top