Hội Tu Tiên Giả Voz

pitbull999

Member
Có ai ở Voz mình Tu Tiên không. Giao lưu với tại hạ chút.
Tại hạ đang ở tầng hóa thần kỳ của hạ cảnh giới.
Mỗi lần muốn đột phá Trung cảnh giới thì bị một luồn khí nóng bức từ đan điền và thẳng xuống huyệt Trường Cường (phía dưới sau lỗ hậu môn) nên phải nhíu thắt lỗ hậu môn để khí đi qua làm mãi mà chưa đột phá được.
Có các hạ nào đột phá mà gặp tình trạng này chưa.
Hãy cùng chia sẽ cảnh giới tu luyện và kinh nghiệm.
 
Top