Hỏi về công ty đa cấp lừa đảo Vsystem?

invisible928

Junior Member
Mình có người nhà trước đây vay tiền để đầu tư đa cấp nhưng giấu mọi người. Nay vỡ nợ thì kể ra là đầu tư công ty Vsystem ở Hà Nội giai đoạn 2016-2017. Thấy đưa cho mình xem mấy cái áo có chữ Vsystem và logo hình đại bàng. Mọi người ai có thông tin về công ty này không mình đang muốn tìm hiểu?

via theNEXTvoz for iPhone
 

Sonah

Senior Member
từ 2017 thì giờ chắc nó đổi tên 4 lần rồi
giờ tìm gì nữa mà tìm
 
Top