Hỏi về Lê Lợi

Nãy đi nhậu, bàn bên cạnh có mấy ông cũng khá đứng tuổi, nghe mấy ổng nói toàn chuyện lịch sử. Nhìn sơ qua, và chủ đề mấy ổng nói thì cũng thấy mấy ông này là thành phần tri thức, có kiến thức và tìm hiểu nhiều về lịch sử.
Có 1 cái mấy ổng nói mà mình thực sự mới nghe lần đầu, nên muốn đem lên hỏi các vozer thông thái. Mấy ổng bảo: Lê lợi là người Mường.
Cái này có đúng k? Các vozer có hiểu biết gì về vấn đề này k?
 

buonnguqua

Senior Member
Có 1 cái mấy ổng nói mà mình thực sự mới nghe lần đầu, nên muốn đem lên hỏi các vozer thông thái. Mấy ổng bảo: Lê lợi là người Mường.
Cái này có đúng k? Các vozer có hiểu biết gì về vấn đề này k?
Mấy thớt lịch sử bên F33 bàn chán rồi fen
Do Lê Lợi là người Mường, khởi nghĩa đuổi Minh, lên làm vua nên từ đó mới sinh ra tiếng Việt như hiện tại giờ đang nói đó
Chứ đám quý tộc ở Thăng Long nói dùng nhiều từ Hán Việt lắm
Ba88Vk2.gif
 
Mấy thớt lịch sử bên F33 bàn chán rồi fen
Do Lê Lợi là người Mường, khởi nghĩa đuổi Minh, lên làm vua nên từ đó mới sinh ra tiếng Việt như hiện tại giờ đang nói đó
Chứ đám quý tộc ở Thăng Long nói dùng nhiều từ Hán Việt lắm
Ba88Vk2.gif
Vậy là tiếng nói của mình chịu ảnh hưởng của dân tộc Mường?
 

Ogino Chihiro

Senior Member
Người Mường nên mới xưng Lam Sơn động chủ đấy.
Và một loạt hậu duệ của ngài cũng tiếp nối truyền thống này.
Các Triều khác không có ai xưng động chủ cả.
 
Thời Lý Trần ta vẫn nói Đường âm giọng Giao Chỉ. Gần giống tiếng Quảng ngày nay. Sau khi Lê Lợi đuổi Minh, kéo theo 1 ổ dân 36 ra theo thì dần dần ms có tiếng Việt
Vậy là gốc gác tiếng Việt hiện tại là ở Thanh Hoá
Người Mường nên mới xưng Lam Sơn động chủ đấy.
Và một loạt hậu duệ của ngài cũng tiếp nối truyền thống này.
Các Triều khác không có ai xưng động chủ cả.
Cais vụ “động chủ” Thì h tôi cũng mới nghe luôn á
 

phungtriminh

Junior Member
Nãy đi nhậu, bàn bên cạnh có mấy ông cũng khá đứng tuổi, nghe mấy ổng nói toàn chuyện lịch sử. Nhìn sơ qua, và chủ đề mấy ổng nói thì cũng thấy mấy ông này là thành phần tri thức, có kiến thức và tìm hiểu nhiều về lịch sử.
Có 1 cái mấy ổng nói mà mình thực sự mới nghe lần đầu, nên muốn đem lên hỏi các vozer thông thái. Mấy ổng bảo: Lê lợi là người Mường.
Cái này có đúng k? Các vozer có hiểu biết gì về vấn đề này k?
Người Mường và người Kinh rất là gần với nhau về huyết thống, bắt nguồn từ người Việt cổ. Người Mường thì gần như y chang người Việt cổ, còn người Kinh thì văn hóa hay huyết thống ít nhiều có sự pha trộn.
 
Top