thảo luận [Hợp tác] Cần tìm ae chuyên chạy ads lấy data

okmen1

Junior Member
Bên e doanh nghiệp nhỏ cần hợp tác với các ae freelance, làm tự do hoặc ae chuyên chạy ads kiếm thêm thu nhập.
Hợp tác win-win, gắn bó lâu dài.
Hộp hoặc call: 0931.ba06.523
 
Top