Kết nối tài khoản VOZ với Google và/hoặc Facebook

fRzzy

Mmph mmmph mph-mph mmph!
Chào các bạn,

Trong thời gian tới, VOZ sẽ dần dần giới hạn lại quyền truy cập ở một số mục, yêu cầu tài khoản phải đáp ứng được một số các điều kiện nhất định... trong đó bao gồm việc tài khoản VOZ phải được liên kết với một trong số các tài khoản Google hoặc Facebook.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của các bạn được thông suốt tại VOZ, hãy liên kết ngay tại đây: /account/connected-accounts/
 
Top