Kết nối tài khoản VOZ với Google và/hoặc Facebook

fRzzy

Mmph mmmph mph-mph mmph!
tayto
Chào các bạn,

Trong thời gian tới, VOZ sẽ dần dần giới hạn lại quyền truy cập ở một số mục, yêu cầu tài khoản phải đáp ứng được một số các điều kiện nhất định... trong đó bao gồm việc tài khoản VOZ phải được liên kết với một trong số các tài khoản Google hoặc Facebook.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của các bạn được thông suốt tại VOZ, hãy liên kết ngay tại đây: /account/connected-accounts/
 

Kacee

Moderator
tayto
editor
Bắt đầu từ hôm nay, VOZ bắt đầu giới hạn quyền truy cập vào một số mục. Trước mắt, để có dầy đủ quyền lợi, các thành viên sẽ cần phải là Senior Member.

Điều kiện để là Senior Member như sau:
  • đăng ký đủ 120 ngày
  • kết nối với facebook hoặc google
  • có avatar
  • và một vài điều kiện tuỳ chọn nữa (chưa bắt buộc)
Sau khi cập nhật đủ thông tin, sau tối đa 1h tài khoản của bạn sẽ trở thành Senior Member.
 
Top