Không hiểu sao có người lại mua khóa học làm giàu, đăng ký thành viên kiêm cương gì đó.

Hỏi thật các thím có ai đăng ký mấy cái này chưa. Theo tôi đi làm culi, sale, làm mướn cho chủ giỏi, ra đời bị vả vài cú là biết nhiều thứ rồi
TextOnPhoto_20201013091359.png
 
Top