(Kinh dị) nguyễn thái bình vừa làm 2 mạng

Anh tao là Denđi

Junior Member
Như tít, nghe bảo trẻ trâu lao vào già trâu. Thấy loáng thoáng đậu phụ, có cả phụ nữ đi cùng. Bia rượu rồi còn cố nữa
2020260eff42-e1ee-4d08-b018-40c156c272eb.png

202080f9de45-acbc-4b24-9aff-2355c8b32937.png


via theNEXTvoz for iPhone
 

Ohgirl2

Member
Những anh bán quan tài lại có thêm khách hàng rồi, không biết có người vô tội nào phải chết không
 
Top