thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .

choivozchovui123

Senior Member
Uptrend éo gì cả thị trường đỏ lè thế này
1pf7ZkN.gif
 

pspgamer114

Senior Member
1.PNG

ngân hàng quốc gia saudi phản đối ubs mua cs với giá 0.25/1 cổ phiếu
giá ngân hàng saudi snb mua cổ phiếu cs là 4 / 1 cổ phiếu
 
Top