thảo luận Lúc này không múc Bitcoin còn đợi lúc nào???

Theo ae Bitcoin sẽ đạt được mức cao nhất trong 2020 là bao nhiêu ? (Tháng 5 là Halving Bitcoin)

 • >= 13800 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 138 19.0%
 • >= 12500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 82 11.3%
 • =< 10500 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 216 29.7%
 • >= 22000 USD / 1 Bitcoin

  Votes: 291 40.0%

 • Total voters
  727
 • Poll closed .
Status
Not open for further replies.
Còn xa lắm fen ạ :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone

Anh đu bao nhiêu đấy a?
peblYQ2.png


Gửi từ Samsung SM-N975U1 bằng vozFApp
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top