[Mệt] Cần giúp đỡ về word

minhnvipvn

Junior Member
Không biết đây là một lỗi hay là một tính năng, mình không học bài bản nên không biết xử lý sao.
Riêng cảm nhận là word rất óc chó. Tính năng như này: khi bôi đen đoạn văn bản nhất định để định vị căn trái phải giữa hoặc đều 2 bên, word nó sẽ tự định dạng những dòng trên hoặc dưới cái khúc mình cần xử lý.

:ah:Thật sự ức chế với tính năng này mà không biết tắt ở đâu, mong được ae giúp đỡ
 
Top