Nên dùng que hàn Fidur 10/70 hay PHILARC 718S

truongvanhieuVoz1991

Đã tốn tiền
:doubt: Bác nào dùng 2 loại quen hàn trên tư vấn phát.

Loại Fidur 10/70 470k/kg theo thong số là cứng 70 HRC

PHILARC 718S 170K/1KG Theo thông số là cứng 60 HRC
 
Top