New mem toàn nick clone mem cũ thôi

Vozvoz7

Junior Member
90% mem cũ clone, ko có bao nhiêu mem mới đâu hoặc kể cả trên voz fb, đọc cmt cách hành văn là tôi biết, lối cmt voz fb trẩu, thô hơn trên này văn vẻ lắm, nhiều thím còn cố cmt cho khác nhưng vẫn gượng, thôi ảo tưởng voz 4rum là cái gì đó thượng đẳng đi
 

zzchaolegionzz

Senior Member
90% mem cũ clone, ko có bao nhiêu mem mới đâu hoặc kể cả trên voz fb, đọc cmt cách hành văn là tôi biết, lối cmt voz fb trẩu, thô hơn trên này văn vẻ lắm, nhiều thím còn cố cmt cho khác nhưng vẫn gượng, thôi ảo tưởng voz 4rum là cái gì đó thượng đẳng đi
Ông lấy đâu ra 90% thế, thấy người mới nhiều mà.
 

conanlimit

Senior Member
thôi, giờ thì sai đâu chửi đó, nát đâu report đó như hồi 0416 chứ biết sao giờ, các bác cứ bình tõm :burn_joss_stick:
 

Ongkiri

Senior Member
Lão tử dùng một nick, đi không thay tên về không đổi họ.
Mình là người đàng hoàng, sợ gì ra đảo. :canny:
 

Tin Đại Đế

Senior Member
90% mem cũ clone, ko có bao nhiêu mem mới đâu hoặc kể cả trên voz fb, đọc cmt cách hành văn là tôi biết, lối cmt voz fb trẩu, thô hơn trên này văn vẻ lắm, nhiều thím còn cố cmt cho khác nhưng vẫn gượng, thôi ảo tưởng voz 4rum là cái gì đó thượng đẳng đi
Thế acc chính của thím là gì
 
Top