Nghệ thuật quá các thím à [ Drum ]

Virus_Corona

Junior Member
Lướt youtube vô tình gặp video này
Bữa giờ tưởng nhạc người ta làm phòng thu còn cả sĩ chỉ hát trên nhạc nền có sẵn
Không ngờ nhiều sân khấu họ làm kỳ công như này
Ông này đánh mà nhìn thôi miên
Nhạc, cách đánh, thần thái + độ bốc của bài hát
Nếu không thấy link thì bác nào hộ em, dùng điện thoại
 
Top